kafsazi

تماس با ما : ۴۴۰۳۲۱۶۶-۰۲۱ ، ۴۴۰۳۳۲۴۵-۰۲۱

تماس با مشاور : ۷۲۰۹۷۶۷-۰۹۱۲

موارد پاسخگویی: مشاوره و ارائه اطلاعات فنی و مهندسی – اعزام نیروی متخصص به محل پروژه – اعلام قیمت

طراحی ، محاسبه و اجرای کف سازی سالن های صنعتی

عکسی که در زیر مشاهده میکنید نتیجه نهایی کف سازی است

عرشه فولادی

كفسازي يكي از مهمترين مباحث در زمينه اجراي ابنيه است كه با توجه به اهميت آن مي بايست بطور جدي و تخصصي به تحليل و ارائه راهكارهاي مناسب در اين خصوص اقدام نماييم ، سالانه هزينه بسيار هنگفتي صرف تعمير و بازسازي كفسازي سالن ها ميگردد علاوه بر اين، زمان يكي از پارامترهاي بسيار قابل توجه است كه ميبايست صرف تعميرات و بعضاً تعطيلي و… گردد

درباره کف سازی سالن

[lptw_recentposts layout=”dropcap” post_type=”post” link_target=”new” category_id=”46″ space_hor=”5″ space_ver=”5″ columns=”1″ order=”DESC” orderby=”none” posts_per_page=”10″ post_offset=”0″ reverse_post_order=”false” exclude_current_post=”false” override_colors=”false” background_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” show_subtitle=”true” no_thumbnails=”show”]

کف سازی سالنکف سازی سالن

بعداز اجرای یک دیوار، روی آن نازک کاری انجام می شود، بعد از تسطیح یک کف، یا اجرای یک سقف باید روی آن کف سازی انجام گیرد. تا هم به زیبایی و هم به دوام آن بیافزاید. کف سازی از مواردی است که بسیار به چشم می آید.اگر به خوبی انجام نشود،اعتبار مجری پروژه بسیار خدشه دار می شود. علاوه بر آن ممکن است به کارایی سازه نیز لطمه بزند یا در مواردی آن رابلا استفاده نماید. کهدر این صورت خسارات زیادی به بار می آورد. کف سازی در جاده سازی نیز ازاهمیت ویژه ای برخورداراست

مراحل کف سازی:

  • زیر سازی
  • تسطیح
  • سنگ فرش کردن یا روسازی

زیر سازی :

برای جلوگیری از نشست کردن مورد و حفاظت از تاسیسات عبوری از زیر سطح( مثل لوله های فاضلاب)

زیرسازی خود شامل دو بخش است:

  •  کوبیدن کف و منظور متراکم سازی خاک. ( در کف های خاکی)

  • ماهیچه کشی

وقتی تاسیسات از کف می گذرد، برای جلوگیری از لگد مال شدن و تخریب آن ها باید روی آن را با ملات پر سیمان پوشاند که به این کار ماهیچه کشی می گویند.

کف سازی سالنکف سازی سالنکف سازی سالنکف سازی سالن

تسطیح:

در این مرحله از کف سازی تراز بندی و همباد کردن سطوح انجام می شود.اگر کف سازی در جایی باشد که امکان جاریشدن آب وجود دارد، باید حتماً شیب بندی مناسب برای هدایت آب بهکف شور ها یا آبرو ها انجام شود. ( مثل کف پیلوت یاپشت بام) تسطیح کف فونداسیون نیز با استفاده از بتن مِگر انجام می شود.اگر نیاز باشد از نفوذ آب به زیر سطحجلوگیری شود، باید در این مرحله یا مرحله بعدی کف سازی، عایق کاری، با استفادهاز قیر و گونی یا ایزوگام صورت گیرد.

سنگ فرش کردن و روسازی:

اگر دو مرحله قبل به درستی انجام شده باشد، اجرای این مرحله به خوبی صورت میگیرد. البته اگر از بنّا و کارگر ها کارشان را بلد باشند.در این مرحله باید با ریسمان کشی کلیه سنگ فرش ها به صورت همباد و هم تراز  با یکدیگر اجرا شوند. تازمانی که ملاتزیر آن خود را نگرفته است نباید از روی آن ها عبور کرد. در این مرحله سلیقه و ظرافت کار نیز اهمیت دارد.برای حاشیه ها معمولا نیاز است که سنگ فرش ها به صورت تکه ای به کار برده شوند. که در تکه کردن یا برش سنگ هانیز باید دقت کافی صورت گیرد. درسقف های طبقات می توان از سرامیک نیز استفاده کرد که چندان توصیه نمی کنم. زیرادر صورت ضعیف بودن زیرسازی در اثر فشار ترک بر می دارد یا می شکند.